Σταύρος Κ.

Πολύ καλή συνεργασία με τον επαγγελματία, συνεπής και κατάλαβε άμεσα τις ανάγκες μου για λύση τεχνικού προβλήματος με διαδικτυακές συσκευές.

Σταύρος Κ.

12 Απριλίου 2019