Σταυρος Π.

Τυπικός στην ώρα προσέλευσης. Γρήγορος και προσεκτικός στη δουλειά του. Σωστός επαγγελματίας. Μπράβο.

Σταυρος Π.

24 Αυγούστου 2017