ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ…

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε τα πάντα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, την οποία συναντάμε σε όλες μας σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητες.

Το αγαθό αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σεβασμό και σύνεση, καθώς το μειονέκτημά του είναι ότι δεν φαίνεται -δεν είναι ορατό δηλαδή, δεν έχει οσμή, δεν ακούγεται και γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αόρατός μας συνεργάτης σε όλα όσα κάνουμε, αλλά και επικίνδυνος!

Πέρα από όλα αυτά που μας προσφέρει η ηλεκτρική ενέργεια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να αποβεί και μοιραία, σε περίπτωση κακής χρήσης, μη γνώσης της ατομικής μας προστασίας απέναντί της και εσφαλμένης εγκατάστασης εξοπλισμού, από μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους για αυτή τη δουλειά.

Δυστυχώς παρατηρούνται φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών από δήθεν ηλεκτρολόγους, έναντι σαφώς χαμηλότερων χρεώσεων εργασιών, για τις οποίες δεν φορολογούνται, δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχουν επενδύσει χρήματα για πιστοποιημένο επαγγελματικό εξοπλισμό και δεν έχουν τη δυνατότητα, μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνονται από τα επαγγελματικά μας σωματεία & σε συνεργασία με τις εταιρείες, να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τις εξελίξεις του κλάδου. 

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να τονίσω την ασφάλεια αστικής ευθύνης, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε, ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει εμάς και τους πελάτες μας, και που συνοδεύει την αξιοπιστία και την ευθύνη που έχουμε ως επαγγελματίες.

Δεν είναι τυχαίο, ότι τα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές δεν παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία χρόνια. 

Αντίθετα, η αύξησή τους οφείλεται σε επεμβάσεις ανθρώπων που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούν επικίνδυνες εγκαταστάσεις σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Στο χέρι, λοιπόν, του καταναλωτή – χρήστη της ηλεκτρικής ενέργειας είναι να αποφασίσει την τύχη της περιουσίας του και της οικογένειάς του, επιλέγοντας πάντα έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο με ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που έχει τη γνώση και την εμπειρία να σας ακούσει, να προτείνει, να συμβουλεύσει και να προσπαθήσει να σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους, πάντα με χαμόγελο.