ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ενημέρωση σχετικά με εργασίες προστασίας χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας σε πολυκατοικίες και διαμερίσματα στην Αθήνα.

Η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αποτελεί το βασικό μας «προστάτη», μαζί  με το διακόπτη διαρροής (ρελέ). Ιδανικά, μια καλή γείωση «απορροφάει» τις διαρροές που δύναται να εμφανιστούν σε μια εγκατάσταση, από διάφορους παράγοντες, όπως βλάβες, φθορά συσκευών κ.λπ. Ο ρόλος της γείωσης, λοιπόν, είναι να μεταφέρει τα επικίνδυνα αυτά ρεύματα που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον άνθρωπο, στο έδαφος.

Σας ενημερώνουμε, πως οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν προ του 1974 στην Αθήνα δεν παρέχουν την από τον κανονισμό της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας και των φορέων απαιτούμενη ασφάλεια, σε σχέση με την προστασία γείωσης. Ο λόγος είναι ότι, μέχρι και τότε, η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων συνδεόταν στο σωλήνα του νερού, της υδροδότησης δηλαδή του κάθε διαμερίσματος. Μετά από κάποια βλάβη ή αλλαγή σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, παρατηρείται το φαινόμενο να διακόπτεται ο αγωγός γείωσης που συνδέεται με κολάρο στο σωλήνα νερού -επειδή ο υδραυλικός μπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το σωλήνα- με αποτέλεσμα να γίνει αποσύνδεση σε αυτόν τον αγωγό και να μένει αγείωτη η εγκατάσταση, με κίνδυνο για τους ένοικους, ιδιοκτήτες ή χρήστες.

Για όλους αυτούς τους λόγους και με την πρόληψη να μην παρουσιάζονται φαινόμενα ηλεκτροπληξίας -που πολλές φορές δυστυχώς αποβαίνουν θανατηφόρα- οι πολυκατοικίες θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει «κοινόχρηστη» γείωση, προκειμένου να συνδεθούν τα διαμερίσματα για την προστασία τους.

Ειδικότερα, με τη νέα νομοθεσία του ΕΛΟΤ και τον HD 384, που καθιερώθηκε από το 2006, καθώς επίσης και από την αποποίηση ευθύνης της ΕΥΔΑΠ με νόμο του 2009 περί δημιουργίας δικτύου με πλαστικούς αγωγούς, δεν παρέχεται καμία απολύτως προστασία.

Επομένως, και με βάση τα δεδομένα αυτά, προτείνουμε τη συμμόρφωση των πολυκατοικιών και τη δημιουργία γείωσης σε κοινόχρηστο χώρο, στο έδαφος, προκειμένου να συνδεθούν με άμεση γείωση τα διαμερίσματα στο άμεσο μέλλον.

Ζητήστε μας να κανονίσουμε ένα ραντεβού, για να σας κάνουμε μια προσφορά για την εγκατάσταση γείωσης στην πολυκατοικία σας.